ЛК Пазарджик

Номер на клуба : 061882
Наименование : ЛК Пазарджик
Адрес :
Срещи : всяка ІІ-ри и ІV-ти четвъртък от месеца
Къде : гр.Пазарджик, ул.”Шипка” № 2, ресторант „Авангард”
Уебсайт : https://pazardjik.lions.bg/
Телефон : +359899962294
Електронна поща : pazardjik@lions.bg

История

ЛК Пазарджик

всяка ІІ-ри и ІV-ти четвъртък от месеца