ЛК Пазарджик

Адрес :
Срещи : всяка ІІ-ри и ІV-ти четвъртък от месеца
Къде : гр.Пазарджик, ул.”Шипка” № 2, ресторант „Авангард”
Телефон : +359899962294
Електронна поща : pazardjik@lions.bg