О Т Ч Е Т за дейността на ЛК Пазарджик за периода 01.07.2014 г. до 01.12.2014 г.

Основните задачи пред клуба бяха:

1. Участие в кампанията по събиране помощи за пострадалите от стихийни бедствия.

2.  Участие в мероприятия за подобряване организационния живот на клуба и дистрикта,и приемане на нови членове на Лайънс.    
  -   Провеждане на редовните сбирки на клуба за обсъждане и приемане програмата за работа на новото ръководство-11и25.07.2014г.
  - Участие в съвещанието на ДУ в Стара Загора-07.08.2014г.
  - Провеждане на традиционното риболовно състезание на язовир Батак м.Дъното,с участието на гости от различни клубове и КДУ-30-31.08.2014г.
  - Участие в акцията по събиране помощи за пострадалите от наводненията в Мизия-месец Септември.                                                                                                      - Провеждане редовни сбирки за обсъждане предложения за приемане нови членове на клуба-10-24.10.2014г.
   - Приемане на трима нови членове на клуба-14.11.2014г.
   - Подготовка и провеждане на традиционния коледен бал на Лайънс клубове и приятели-месец Ноември до 05.12.2014г.

  

Президент на Лайънс клуб Пазарджик:

Георги Йорданов

Коментари (0)

Вашият коментар :